Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh thác nước 3A16

Mã: SHV101 Danh mục:

Kích thước: 43 L x 34 W x 13 H

Chất đá: A Zờ