Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Cao Sơn

Mã: SHV141 Danh mục:

Kích thước : 17cm x 10cm x 12cm

Nguồn gốc: Đá Duy Trung, Quảnng Nam, Việt Nam