Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Sơn Thủy Hữu Tình 5A199

Kích thước: Ngang 30cm, Cao 26cm, Sâu 10cm

Chất liệu: Gniess

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam