Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nước 11A1924

Kích thước: Ngang 5 cm, Cao  4.5 cm, Sâu  3 cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Sông Hinh Phú Yên, Viet Nam