Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Rồng vàng 5A1917

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 14cm, Sâu 4cm

Chất liệu : Gniess

Nguồn gốc: Quảng Nam, Viet Nam