Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi thác 2A1923

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 9cm, Sâu 5,5cm

Nguồn gốc: Abegawa, Nhật bản

Tình trạng : Đá cắt đáy