Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 7A1823

Kích thước: Ngang 45cm, Cao 13cm, Sâu 16cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình, Viet Nam