Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền sư 7A1821

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 11cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình , Viet Nam