Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 5A196

Kích thước: Ngang 9.5cm, Cao 4.5cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình, Viet Nam