Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Dãy Núi 6B1816

Kích thước: Ngang 76cm, Cao 17cm, Sâu 12cm

Nguồn gốc: Duy Trung, Viet Nam