Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đại ngàn 7B182

Kích thước: Ngang 25cm, Cao 22cm, Sâu 7cm

Material: Gniess

Origin: Quang Nam, Viet Nam