Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Biển Đảo 7A1815

Kích thước: Ngang 22cm, Cao 23cm, Sâu 13cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Quảng Nam, Viet Nam