Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Cổng trời 7B1916

Kích thước: Ngang 9 cm, Cao  4 cm, Sâu  5,5 cm

Nguồn gốc: Nhật bản.