Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Nhà 7B1917

Kích thước: Ngang 8 cm, Cao  6 cm, Sâu  4 cm

Nguồn gốc: Nhật bản.