Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh 9A175

Kích thước: Dài 14cm, Cao 15cm, Dày 5cm

Chất liệu:  Gờ nai.