Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh 9A174

Kích thước: Dài 12cm, Cao 9cm, Dày 4cm

Chất liệu:  Gờ nai.