Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền Sư 8A171

Kích thước: Dài 5cm, Cao 10cm, Dày 3cm

Chất liệu : Basalt