Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

THÁI BÌNH HỮU TƯỢNG

Mã: SVV152 Danh mục:

Kích thước : 11 x 19 cm
Chất đá: Gờ nai

Đá cảnh nghệ thuật mang tên Thái Bình Hữu Tượng, từ vân thạch màu trắng có hình chú voi bay mang lại cho gia chủ miền vui hạnh phúc, an khang thịnh vượng.