Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền Sư 5A182

Kích thước: Ngang 10cm, Cao 22cm, Sâu 4cm

Chất liệu : Basalt