Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Sơn Thủy Hữu Tình 5A1825

Kích thước: Ngang 23cm, Cao 25cm, Sâu 10cm