Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Chúa Tể Sơn Lâm 10C189

Kích thước: Ngang 8cm, Cao 7cm, Sâu 4cm

Chất liệu : Caxedon Xanh

Nguồn gốc: Lâm Đồng , Viet Nam