Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Trăng Khuya 5A1823

Kích thước: Ngang 21cm, Cao 18cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Gniess