Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền sư 9B1824

Kích thước: Ngang 8cm, Cao 14cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Gniess 

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam