Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Lý Bạch 7A1820

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 14cm, Sâu 9cm

Chất liệu : Gniess 

Nguồn gốc: Đại Bình, Viet Nam