Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nước 1A196

Kích thước: Ngang   13cm, Cao 17cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng,  Viet Nam