Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 1A198

Kích thước: Ngang 30cm, Cao 10cm, Sâu 14cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng, Viet Nam