Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hồ nước 8A1912

Kích thước: Ngang 20 cm, Cao  10 cm, Sâu  22 cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh Khánh Hòa, Viet Nam