Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 10C1811

Kích thước: Ngang 36cm, Cao 12cm, Sâu 9cm

Chất liệu : Bazan

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng , Viet Nam