Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bình Nguyên Cổ

Mã: 8suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 22cm, Cao 17cm, Dày 10cm