Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bình nguyên 10B1811

Kích thước: Ngang 21cm, Cao 14cm, Sâu 14cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng, Viet Nam