Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh An nhiên tự tại 9B188

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 20cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Gniess 

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam