Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi hai đỉnh 6A1826

Kích thước: Ngang 9cm, Cao 3cm, Sâu 2,5cm

Chất liệu : Bazan

Nguồn gốc:  Khánh Vĩnh, Viet Nam