Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đối thiên phát thệ 8A186

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 16cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Cuội kết 

Nguồn gốc: Lâm Đồng, Viet Nam