Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nước 2A1917

Kích thước: Ngang 6,5cm, Cao 6cm, Sâu 5cm

Nguồn gốc: Abegawa, Nhật bản