Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Người 10A1821

Kích thước: Ngang 6cm, Cao 19cm, Sâu 3,5cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng, Viet Nam