Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Ông Thọ

Mã: 15SMV10B16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 6cm, Cao 12cm, Dày 5cm
Chất liệu : Gniess