Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh núi hồ 3D16

Mã: SMV115 Danh mục:

Kích thước: cao 16cm, ngang 18cm, dày 13cm

Chất liệu : Basalt