Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi – Hồ 7A184

Kích thước: Ngang 25cm, Cao 14cm, Sâu 12cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Duy Xuyên, Viet Nam