Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi dài 7B194

Kích thước: Ngang 39 cm, Cao  10 cm, Sâu  16 cm

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam