Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Dãy Núi 6B1811

Kích thước: Ngang 18cm, Cao 5cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình, Viet Nam