Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 9B1813

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 25cm, Sâu 14cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Lâm Đồng, Viet Nam