Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 6B188

Kích thước: Ngang 20cm, Cao 9,5cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Bazan

Nguồn gốc:  Đại Bình, Viet Nam