Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 2A1927

Kích thước: Ngang 19cm, Cao 9cm, Sâu 12cm

Nguồn gốc: Abegawa, Nhật bản

Tình trạng: Đá cắt đáy