Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 10A1811

Kích thước: Ngang 38cm, Cao 9cm, Sâu 9cm

Chất liệu : Bazan

Nguồn gốc:  Đại Bình, Lâm Đồng, Viet Nam