Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh HỒ 10C187

Kích thước: Ngang 12cm, Cao 4cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Caxedon

Nguồn gốc: Lâm Đồng , Viet Nam