Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hang luồng 9B183

Kích thước: Ngang 43cm, Cao 16cm, Sâu 16cm

Chất liệu : Caxedon

Nguồn gốc: Lâm Đồng , Viet Nam