Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đồi cát dài 11A1919

Kích thước: Ngang 21 cm, Cao  3 cm, Sâu  3.5 cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình, Lâm Đồng, Viet Nam