Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bonsai 6A196

Kích thước: Ngang 7 cm, Cao  9 cm, Sâu  4 cm

Nguồn gốc: Nhật bản.