Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bình nguyên 6A1819

Kích thước: Ngang 29cm, Cao 8cm, Sâu 15cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh, Viet Nam