Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bình nguyên 6A1818

Kích thước: Ngang 30cm, Cao 7cm, Sâu 13cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Đại Bình , Viet Nam